dijous, 27 d’abril de 2017

barcelona-helsinki-barcelona

Hyvää torstaita (thursday_dijous) kaikille!

"Last Friday Catalonia held the first official event to celebrate Finland’s centenary: a Finnish dinner entitled ‘Syödään yhdessä’ (Let’s Eat Together) made by Jani Paasikoski at COOCCIŌ, in Barcelona. _Divendres passat va tenir lloc el primer esdeveniment oficial de les celebracions del centenari de Finlàndia a Catalunya: un sopar finlandès anomenat Syödään yhdessä (Menjem junts) a càrrec del xef Jani Paasikoski a l’espai gastronòmic COOCCIŌ de Barcelona.


The dining event, which was sold out, was from 7 to 11 pm. It seemed people would arrive gradually because of the hours, but a few minutes past seven the place was already full of people and all tables were taken. The atmosphere was very nice and Finns and Catalans were practically equal in number. _El sopar, amb totes les entrades venudes, era de 7 a 11 de la nit. Tot feia pensar que l’arribada de gent seria esglaonada tenint en compte l’horari, però passats pocs minuts de les 7 el local ja estava ben ple de gent i no s’hi cabia a les taules. L’ambient de sopar de germanor era molt maco i hi havia finlandesos i catalans pràcticament per igual.


The dinner went like this: at the entrance we were given a ticket for each dish of the previously published menu and we were free to pick our dishes whenever we wanted. Drinks were bought separately in a bar zone of the hall. _La dinàmica del sopar va ser força curiosa: a l’entrada et donaven un tiquet per a cada plat del menú que dies abans s’havia anunciat i cadascú s’anava a buscar els plats quan li venia de gust. Les begudes es compraven a part en una zona de bar que hi ha al local.


As first course there were Karjalanpiirakka (Karelian pasties) with munavoi (egg butter), along with bit of smoked salmon made by Järvi Soikkeli. Such a tasty combination, and the salmon... wow! The second course was called ‘creamy salmon soup’. The soup had some light cream and fennel, and there were pieces of salmon, potato and carrot. Delicious! _De primer es van servir els típics Karjalanpiirakka (pastissets de Carèlia ) amb una mica de munavoi (d’ou cuit barrejat amb mantega), juntament amb una petita degustació de salmó fumat a l’estil finlandès de Järvi Soikkeli. Boníssima la combinació, i el salmó... buf! El segon plat portava el nom de “sopa cremosa de salmó”. El caldo portava una mica de crema de llet i fonoll i tenia trossos de salmó, patata i pastanaga. Exquisit!


There were two desserts: red fruit soup with whipped cream and korvapuusti (cinnamon rolls). The soup resembled marmalade in taste and it had some berries. The korvapuusti were delightful too. _De postres hi havia dos plats: sopa de fruits vermells amb nata muntada i korvapuusti (pastissets de canyella). La sopa recordava una mica a una melmelada però amb un sabor més suau i tenia trossets de fruita. Els korvapuusti, una altra delícia.

Besides the menu, we were also served sima (fermented lemonade), rye crisp bread and coffee. _A banda dels plats del menú, també es va servir sima (una llimonada fermentada), pa cruixent finlandès i cafè.
Around 9:30 there was a raffle and the prizes were Finnish products of different kinds and a dinner for four by Jani Paasikoski. The whole hall was in expectation and the prize-giving was exciting and funny because it was done in a mix of Spanish and Finnish. _Cap a les 21:30 es va realitzar un sorteig de diversos productes finlandesos i d’un sopar per a quatre persones també a càrrec de Jani Paasikoski. Tota la sala estava expectant i l’entrega dels premis va ser molt emocionant i divertida, ja que es va fer en una barreja d’espanyol i finès.


The event probably went on until 11 pm, but once the raffle was over many of the attendees started leaving. The evening had been lovely and it was a pleasure to be able to enjoy a cuisine we can hardly enjoy here. It would be so nice if more dinners like this could be organized. _L’esdeveniment segurament es va allargar fins les 11, però un cop acabat el sorteig molts dels assistents vam començar a marxar. Va ser una vetllada molt agradable i va ser un plaer poder gaudir d’una gastronomia de la que no podem gaudir gaire habitualment aquí. Tant de bo es poguessin fer més sopars com aquest.

Congratulations to the chef and all the volunteers who made it possible for such a unique and special event to take place! _L’enhorabona al xef i als voluntaris que van fer possible aquest esdeveniment tan únic i especial!"

Thanks to our "Suomen kieli koulukaveri" and friend Paula Oliva for this wonderful and "delicious" post!
(all images src Paula Oliva)

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

divendres, 21 d’abril de 2017

barcelona-helsinki-barcelona

Hyvää perjantaita (divendres_friday) kaikille!
La Diada de Sant Jordi (Saint George's Day), also known as 'El dia de la Rosa' (The Day of the Rose) or 'El dia del Llibre' (The Day of the Book) is a Catalan holiday held on 23 April. The main event is the exchange of gifts between sweethearts, loved ones and colleagues. Historically, men gave women roses, and women gave men a book to celebrate the occasion—"a rose for love and a book forever." _Diumenge serà Sant Jordi... la Diada de Sant Jordi... Dia del Llibre i Fira de les Roses, que a Catalunya vivim amb tant fervor. És el dia en què regalem llibres i roses als nostres éssers estimats! I felicitem els Jordis que duen el nom del nostre sant patró! 


Saint George is associated with several areas of Spain. He is the patron saint of the former Crown of Aragon, since King Peter I of Aragon won the Battle of Alcoraz with his patronage. _Sant Jordi és el patró de Catalunya, i sembla que és així per l'ajut que va prestar al rei Pere I d'Aragó l'any 1096 a la batalla d'Alcoraz, a Osca, lluitant contra els sarraïns. La versió més romàntica de la seva història inclou un drac... i una princesa atrapada pel drac... i una batalla contra el drac (que representa el mal i, en aquest cas, probablement els sarraïns)... de la sang del qual en van sortir roses que va regalar a la princesa. 


In modern times, the mutual exchange of books is also customary. Roses have been associated with this day since medieval times, but the giving of books is a more recent tradition originating in 1923, when a bookseller started to promote the holiday as a way to commemorate the nearly simultaneous deaths of Miguel Cervantes and William Shakespeare on 23 April 1616. Barcelona is the publishing capital of both Catalan and Spanish languages and the combination of love and literacy was quickly adopted. _A més a més, és el Dia Internacional del Llibre, promogut per la UNESCO l'any 1995 amb l'objectiu de promoure la lectura. L'origen, però, és de la nostra Diada quan, des de l'edat mitjana (segle XV), ha estat sempre tradició que els homes regalin una rosa a les seves estimades, i un llibre des de 1925. Per què el dia 23 d'abril? Doncs per a commemorar la mort (l'enterrament) de Miguel de Cervantes (també William Shakespeare va morir aquell dia del mateix any 1616). 


Sunday will be the International Day of the Book which is also held in Finland. 'Kirjan ja ruusun päivä' is already the Day of Book and the Day of the Rose, when the city also lives this literary and cultural festival in which is designated a book and a writer of that day (this year is Roope Lipasti's Elovena-tyttö – suomalaisuuden käsikirja ulkomaalaisille, 'Elovena Girl - Finnish Handbook for Foreigners'). This year is held in April 23, but it changes there every year because of the mild weather. _Si diumenge serà el dia Internacional de Llibre, a Finlàndia també se celebra. Kirjan ja ruusun päivä és el dia de la Rosa i del Llibre, quan les ciutats també viuen aquesta festa literària i cultural, en la que es designa un llibre i un escriptor/a del dia (aquest any és el llibre infantil de Roope Lipasti Elovena-tyttö – suomalaisuuden käsikirja ulkomaalaisille': La noia d'Elovena: Guia Finlandesa per a Estrangers). La data allà és canviant, ja que com més s'apropa l'estiu, el clima és més benigne. Però aquest any coincideix també al 23 d'abril. 


You my also read in Helsingin Sanomat's and Yle's website references of the origin in Catalonia of this kirjan and ruusun päivä! _Hem trobat un parell d'articles a la premsa principal finlandesa, al diari Helsingin Sanomat (Ajatus kirjan juhlapäivästä on keksitty Kataloniassa 1920-luvulla. Myöhemmin päivä on kiitetty myös Pyhään Yrjöön, joka Cervantesin tapaan kuoli 23. huhtikuuta.i a Yle, la televisió nacional del país (Kirjan ja ruusun päivän alkuperä on vuodessa 1926, jolloin barcelonalaisen kirjakauppiaan ajatuksesta huhtikuun 23. valittiin kirjojen ja ruusujen päiväksi.), que parlen del Kirjan ja Ruusun päivä i fan referència als origens catalans de la festa! 

Nauttikaa! Gaudiu_Enjoy!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikonloppua!

dimecres, 12 d’abril de 2017

HÈLSINKI

Hyvää keskiviikoa (wednesday_dimecres) kaikille!
How is Easter in Finland? A long weekend of four days. It begins, however, on Palm Sunday (palmusunnuntai). Then follows a quiet week (hiljainen viikko) and then it comes Holy Thursday (kiirastorstai), Good Friday (pitkäperjantai) Easter Saturday (pääsiäislauantai) and Easter Sunday (pääsiäissunnuntai). _Com és la Setmana Santa a Finlàndia? Un llarg cap de setmana de quatre dies. Comença, però, el Diumenge de Rams (palmusunnuntai), continua amb la setmana tranquil·la o de silenci (hiljainen viikko), i després ja ve el dijous Sant (kiirastorstai), divendres Sant (pitkäperjantai), dissabte de Pasqua (pääsiäislauantai) i diumenge de Pasqua (pääsiäissunnuntai).

But... Finnish traditions related to Easter mixe religious references with other premises connected with the arrival of Spring. _
Però també... 
Les tradicions finlandeses relatives a la Semana Santa barregen les referències religioses amb d'altres de locals relacionades amb l'arribada de la Primavera.


One of the more colorful traditions of Easter takes place on Palm Sunday. Most children, especially girls, dress up as Easter wizards and witches. As in the United States on Haloween, they go also knocking door to door. They use willow branches decorated with feathers and colored crepe paper as blessings to ward off evil spirits... in exchange, of course, they get candies. _Una de les tradiciones més coloristes de la Semana Santa té lloc el Diumenge de Rams. Els més menuts, sobretot les nenes, es disfressen de bruixots i de bruixetes de Pasqua. Així com ho fan a Estat Units per Haloween, també van de porta en porta. Porten branques de salze decorades amb plumes de colors i paper crepé com a benediccions per a espantar els mals esperits... a canvi, és clar, de caramels.

src yle
These young 'apprentice' of witch or sorcerer recited their blessings... Virvon, varvon, tuoreeks terveeks, tulevaks vuodeks; Vitsa sulle, palkka mulle! The translation more or less, would be this: 'I bring a branch for a new fresh year in advance; a sprig for you, and a reward for me!' _Aquests petits aprenents de bruixa o bruixot reciten, aleshores, les seves benediccions... Virvon, varvon, tuoreeks terveeks, tulevaks vuodeks; vitsa sulle, palkka mulle! La traducció, més o menys, seria aquesta... Jo porto una branca per a un saludable i fresc any per endavant; una branqueta per a tu, una recompensa per a mi!
This tradition mixes the idea of Christian 'palm', element of the Russian Orthodox traditions, with the Swedish ones of the territories in western Finland where children make mockery of the witches that are thought to appear on Easter Saturday. _Aquesta tradició barreja la idea de la palma, element cristià de la Rússia ortodoxa, amb les tradicions dels territoris suecs i de l'oest de Finlàndia on els nens fan mofa de les bruixes que es diu apareixen el dissabte de Pasqua.

Spring appears in this story when the children plant seeds of grass in plates with substrate and willow seedlings in cups of water waiting them to germinate and flourish. Eggs and Easter bunnies are also abundant in Finland, but it is a much more recent tradition. _La Primavera apareix en aquesta història quan els nens planten llavors d'herba en plats amb terra i plançons de salze en vasos amb aigua tot esperant que germinin i floreixin. Els ous i els conillets de Pasqua també són abundants a Finlàndia, però és una tradició molt més recent.

src Ab asino lanam
The main coocked thing of the Finnish Easter kitchen is lamb. As for desserts, the most extended is 'mämmi', a dark brown pudding made with malt and barley flour. _El plat principal de la cuina finlandesa de Semana Santa és el xai al forn. Pel que fa a les postres, els més extesos són el mämmi, un puding de color marró fosc elaborat amb malta i farina d'ordi. 


The other is the 'pasha', another pudding, cream colored made with homemade sweet cheese, eggs, cream and other condiments, which needs to stand overnight so that gelled in a container with religious motifs. _L'altre és el pasha, un altre puding, de color crema fet amb formatge casolà dolç, ous, nata i d'altres condiments, que es deixa resposar tota la nit per a què cualli en un recipient amb motius religiosos.


The evening Mass on Holy Thursday is the busiest spiritual event of the calendar. Many churches held also concerts, or oratorios like Bach's 'St Matthews Passion'. It has also been extending the representations of the Passion and processions (about 15,000 people follow the Via Crucis to the Senate Square in Helsinki). _La missa del vespre de Dijous Sant és de les més concorregudes del calendari espiritual anual. Moltes esglésies també celebren concerts, com els oratoris de la Passió de Bach. També s'ha anat extenent les representacions de La Passió, i les processons (unes 15000 persones segueixen el Via Crucis fins a la plaça del Senat d'Hèlsinki).

 

In many villages in western Finland lit bonfires to ward off evil spirits during the night of Holy Saturday. _En molts pobles de l'oest de Finlàndia s'encenen fogueres per a allunyar els mals esperits durant la nit del Dissabte Sant.


Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI! Ja hyvää pääsiäistä!

dimarts, 11 d’abril de 2017

AVUI m'agrada...

AVUI m'agrada...en molt els brunyols (de l'Empordà, és clar!)
What today we like most are "brunyols" (from the Empordà, of course!).
One of the things we like most when it comes this time of Lent is that can eat again as much "brunyols" (not "bunyols") as we can. From an early age I know then when visiting our relatives at Torroella during Easter. We always hoped for some... but when we arrived even more were expecting us to take them home (pity that last so little softly... but if you put them in the freezer immediately and go on taking little by little, heat them just a little in the microwave, for a few brief moments again they will be almost like the first day... eat them as fast as you can then!) _Una de les coses que ens agraden més quan arriba aquest temps de la quaresma és que ja ens podem inflar tan com vulguem de brunyols (no de bunyols). Des de ben petit que els he tingut a les mans quan pujàvem a visitar els nostres parents de Torroella de Montgrí per Setmana Santa. Sempre ens esperaven uns quants per quan hi arribàvem... però ens n'esperaven molts més d'encarregats per poder-nos-els endur cap avall (llàstima que durin tan poc tous... tot i que si es posen al congelador de seguida, i els aneu traient de poc en poc, els escalfeu un suspir al microones, durant uns breus moments tornaran a ser com gairebé el primer dia... mengeu-vos-els ràpid!)My grandmother tells us always that, those days, when she was a child and lived in Torroella, when walking the streets after the grandmothers, aunts and mothers had prepared "brunyols", everywhere it smelled so much that hungry awakened eagering this little piece of heaven, because they put over the windows to cool them after having cooked them. Once upon a time, even that sometimes it's not necessarely true, some things from other times were better. _La meva àvia ens explica sempre que, per aquestes dates, quan ella era petita i vivia a Torroella, quan passejaves pels carrers desprès que les àvies, les tietes i les mares haguessin preparat brunyols, pertot hi feia una olor que despertava els famèlics estòmacs desitjosos d'aquest petit tros de cel, ja que es posaven vora les finestres perquè refredessin la temperatura desprès d'haver-los cuit. Temps era temps, i tot que no és del tot cert, en algunes coses sí que altres temps van ser millors.


I'm already hungry thinking of them and telling how many we're going to eat in these days, now that we're older and we can go as many times as we want to the beach house near Torroella and no one tells us that we've been eating too much (well... our stomachs might say something, but...). _Ja se'm fa la boca aigua només de pensar, i de contar, quants ens en podrem menjar aquests dies, que ara que ja som més grans i podem pujar tan com volem a la casa de la platja a Torroella, ningú ens dona el tostó si ens passem (bé... potser hi podrien dir alguna cosa els nostres estòmacs, però...).

Before giving you one of recipes to make some (this must be their base), I must say that they have nothing to do with "bunyols"... neither how they look like nor in their flavor or texture... the masses are very different. Even "brunyols" are also very different to each other, because each house has its secret ingredient or its specialness when preparing them and treat them before they can be eaten. I have not ever tried to make some... I just eat them! _Abans de passar-vos una de les receptes que hi ha per a fer-ne (aquesta deu ser-ne la base), us haig de dir que no tenen res a veure els bunyols amb els brunyols... ni en aspecte, ni en sabor, ni en textura,... les masses són ben diferents. I ben diferents també són els brunyols entre si, perquè cada casa hi té el seu ingredient secret o la seva particularitat a l'hora d'elaborar-los i tractar-los abans que te'ls puguis menjar. No he provat mai de fer-ne... jo me'ls menjo!

El brunyol
It is a brioche dough. Therefore, unlike "bunyol", "brunyol" needs to ferment. _Es tracta d’una massa de brioix. Per tant, a diferència del bunyol de vent, s’ha de deixar fermentar.
300 gr. de farina de força (bread flour)
150 gr. de llet (milk)
80 gr. de sucre (sugar)
40 gr. de mantega (butter)
Un pessic de sal (salt)
2 ous (eggs)
Una pastilla de 25 gr. de llevat premsat (pressed yeast)
1 culleradeta de cafè d’anís en pols
La ratlladura d’una llimona (Zest of one lemon)
Dissolve yeast in warm milk. Mix all ingredients and knead to have a thin crust. Let's make a ball and leave to ferment in a bowl, covered with a damp cloth until the dough doubles in volume. _Dissolem el llevat en llet tèbia. Barregem tots els ingredients i pastem fins tenir una massa fina. Fem una bola i deixem fermentar en un bol, tapat amb un drap humit, fins que la massa dobli el volum.

When we have the dough ready, we make four parts and make a different ball. Let stand for half an hour. _Quan tinguem la massa a punt, en fem quatre parts, i en fem una altra bola. Deixem reposar una mitja hora.

Now we strips and cut them into pieces of a centimeter. We make balls. Put them on a baking tray protected with parchment paper. Let doubled the volume. _Ara en fem tires, i els tallem en trossos d’un centímetre. En fem boletes. Les posem sobre una safata de forn protegida amb paper sulfuritzat. Deixem que dobli el volum.

We make a hole in the middle and fry in plenty of oil. We help them turn around with a slotted spoon. _Fem un forat al mig i les fregim en abundant oli. Les ajudem a donar la volta amb una escumadora.

Remove them, wipe them on a rack or paper towels and sugar it while they are still hot. It is very important that it is hot, if not, sugar won't get stacked. _Els retirem, els eixuguem sobre paper absorbent o una reixeta i els arrebossem en sucre encara calents. És molt important que sigui en calent, sinó el sucre no agafa.


Si ho recordeu, en posts anteriors us vaig ensenyar la recepta de les pulles finlandeses... això dels brunyols, és ben nostre! Tots dos bollitos, boníííssssssims!!!

Hyvää pääsiäistä!
Bona Setmana Santa... i no us empatxeu!
MOI, MOI!

dimarts, 4 d’abril de 2017

barcelona-hèlsinki-barcelona

Hyvää tiistaita (dimarts_tuesday) kaikille!
On this day, Finnish airline Finnair have been flying to Barcelona for 53 years. _Anirem de viatge amb la companyia aèria finlandesa Finnair perquè tal dia com avui, fa 53 anys que aquesta empresa va realitzar el primer vol entre Hèlsinki i Barcelona.


Finnair és la cinquena companyia aèria més antiga del món sense interrupcions en la seva existència. Va nèixer l'any 1923 de la mà de Bruno Lucander amb el nom d'Aero O/Y. El 20 de març de 1924 un hidroavió Junkers F13 D-335 s'enlairava de la ciutat d'Hèlsinki amb destinació Tallin, Estònia, transportant 152 quilos de correu. 
Finnair is the fifth oldest airline in the world with uninterrupted existence. In 1923, Bruno Lucander founded Finnair as Aero O/Y (Aero Ltd). The first flight was on 20 March 1924 from Helsinki to Tallinn, Estonia, on a Junkers F13 D-335 aircraft equipped with floats and loaded with 152kg of mail.
90 years later Finnair still maintains this route, but now flies to more than 60 destinations around the world and carries more than 9 thousand million passengers a year. When in 1964 Finnair acquired the new aircraft type SudSE.210 Caravelle 1083 (SuperCaravelle) Barcelona became one of their new European routes. It was the beginning of the first regular routes between Finland and Spain. _90 anys després encara manté aquesta ruta, però ja arriba a més de 60 destins arreu del món i transporta més de 9 mil·lions de passatgers l'any. Quan l'any 1964 Finnair va adquirir els nous avions tipus SudSE.210 Caravelle 1083 (SuperCaravelle) Barcelona va començar a formar part de les seves noves rutes europees. Era l'inici de les primeres rutes regulars entre Finlàndia i el nostre país.Flight between Barcelona and Helsinki takes now no more than 3h30min. But in 1964 it was a real 'air safari', as Finnair representatives in Barcelona like to call, because before landing in Barcelona the aircraft use to made ​​a stopover in Luxembourg, and the final destination wasn't Barcelona but Malaga (because Finns like very much Costa del Sol). And it wasn't the end, because between Barcelona and Helsinki there were still some other stopovers. _Actualment el vol entre Barcelona i Hèlsinki dura poc més de 3h30min. Però aleshores es tractava d'un veritable safari aeri, com els agrada qualificar-ho als representants de Finnair a Barcelona, perquè abans d'aterrar a la Ciutat Comtal feia escala a Luxemburg, i el destí final era Màlaga (perquè els finlandesos tenen predilecció per la Costa del Sol). I, a la inversa, des de Barcelona s'havia de passar per Màlaga i fer una nova ruta d'escales fins a Hèlsinki.

Uniformes de la companyia l'any 1969_Finnair uniforms in 1969


Representatives of the company in Barcelona had a very good idea, and organized, far from the usual formula, a 50th birthday dinner in an real Finnair aircraft, that which arrives in Barcelona every evening from the Finnish capital. _Per a la celebració del 50 aniversari, els representants de la companyia a Barcelona van tenir una molt bona pensada, i van organitzar, lluny de les fòrmules més habituals, un sopar d'aniversari en un dels avions de la companyia... justament el que cada vespre arriba a Barcelona des de la capital finlandesa. 


They wanted to recreate a real Finnair flight, which special name was 'Finn50', with all that that implies... arrival at the airport, check-in, security checkpoint, and boarding into the plane. _Es tractava de recrear un vol amb la companyia Finnair, el vol Finn50, amb tot el que això implica... arribada a l'aeroport (de Barcelona-El Prat, en aquest cas) , check-in, pas dels controls, recepció a la sala vip Pau Casals i embarcament.


...even a very good business class meal. _...i, fins i tot, sopar a bord.


But there were many more surprises... and we blew the candles of a big white cake with the crew! _Però les sorpreses no van acabar aquí i vam bufar, juntament amb la tripulació, un gran pastís!


Nauttikaa! Gaudiu_Enjoy!
MOI, MOI!


Onnea ja hyvää matkaa!

Nauttikaa! Gaudiu_Enjoy!
MOI, MOI!

divendres, 31 de març de 2017

HÈLSINKI

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!
Tom of Finland Experience brings alive the streets once walked by Touko Laaksonen, more known for his international artist name, Tom of Finland! Public groups start today Friday the 31st of March 2017. _Tom of Finland Experience dóna vida als carrers que en altres temps van veure caminar Touko Laaksonen, més conegut com a Tom of Finland! Les passejades comencen avui divendres 31 de març 2017.
 

Touko Laaksonen alias Tom of Finland has become an international gay culture icon during the years. Participants will get to know how for example a stamp decorated with his art became the most sold stamp ever in Finland? And also Touko the man: how life was very different for a gay man during the Second World War and decades after? This walk gets participants to places no one would have never imagined to have a secret meaning at all. _Touko Laaksonen, àlies de Tom de Finlàndia, s'ha convertit en una icona de la cultura gai internacional amb el pas del temps. Els participants de l'experiència tindran l'oportunitat de saber com, per exemple, segells decorats amb les seves obres s'han convertit en els segells més venuts mai a Finlàndia? I també Touko l'home: com de diferent era la vida per a un homosexual durant la Segona Guerra Mundial i durant moltes dècades després? Aquest passeig duu als participants a llocs on mai  ningú hauria pensat que haguessin tingut una altra vida secreta.
 

Tom of Finland Experience starts with a multimedia show including videos and images of Tom / Touko and his years in Helsinki and with rising toast at Paulig Kulma cafe and Klaus K hotel where the experience starts for this unique liberal Finnish artist while admiring his work and life as audiovisual experience. After that, participants will walk the streets of Helsinki visiting places once clandestine meeting places for gay community, now representing the accepting and liberal change in Finnish society. And in the end we give you a hot taste of Tom! _Tom of Finland Experience comença amb un espectacle multimèdia incloent vídeos i imatges de Tom / Touko i els seus anys a Hèlsinki, i posteriorment amb un brindis al Paulig Kulma cafè i a l'hotel Klaus K, on l'experiència s'inicia, per a aquest artista finlandès liberal mentre s'admira la seva obra i la seva vida. Després d'això, els participants caminaran pels carrers d'Hèlsinki visitant llocs que una vegada van ser els llocs de reunió per a la comunitat gai clandestina, i que ara ja representen el canvi en l'acceptació i liberalització de la societat finlandesa.

  src pinknews

When: Every Friday at 5:30 pm. The public group every Friday is guided in English. Private tours in Finnish and Spanish will also be offered. Private groups available daily. Duration: about 2,5 hours. Price: 45 euros  (including guiding, tour gift and Tom of Finland style drinks; 10% of every ticket sold will be donated to the Tom of Finland Foundation!) Reservations via email: happyguidehelsinki@gmail.com (age limit: 18 years). _Quan: Tots els divendres a les 17:30. Els grups públics guiats en anglès són tots els divendres. També s'oferiran tours privats en finlandès i espanyol. Els grups privats estan disponibles a diari. Durada: al voltant de 2,5 hores. Preu: 45 euros (incloent guia, obsequi i begudes a l'estil Tom of Finland; el 10% de cada tiquet venut es donarà a la Fundació Tom of Finland). Reserves via e-mail: happyguidehelsinki@gmail.com (límit d'edat: 18 anys) .

In collaboration with Tom Of Finland Foundation & Airtouch Oy


Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikonloppua!